Noteikumi

Pieprasijumi.lv Lietošanas noteikumi un nosacījumi

Informācija par mums
Pieprasijumi.lv jeb tīmekļa vietnes pārvaldītājs ir uzņēmums SIA “SIA Pieprasījums.lv”, reģ.Nr. 43603089214
Sazināties ar mums var šajā tīmekļa vietnē, nosūtot attiecīgu ziņu vai zvanot pa tālruni
+371 25707255

(1) Preambula
Šie noteikumi un nosacījumi reglamentē mūsu tīmekļa vietnes lietošanu; izmantojot mūsu tīmekļa vietni, jūs pilnībā piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem vai jebkurai šo noteikumu daļai, Jūs nedrīkstat izmantot mūsu tīmekļa vietni.
Lai izmantotu mūsu tīmekļa vietni, jums jābūt vismaz 18 gadu vecam. Izmantojot mūsu tīmekļa vietni un piekrītot šiem noteikumiem, jūs apliecināt, ka jūs esat vismaz 18 gadu vecumā.
Šie noteikumi pieejami katram tīmekļa vietnes lietotājiem. Spēkā esoša ir tā tīmekļa vietnes noteikumu versija, kas publiski pieejama tīmekļa vietnē; katram tīmekļa vietnes lietotāja ir saistoša tikai un vienīgi aktuālā noteikumu versija.
Šie noteikumi un nosacījumi ir sniegti tikai latviešu valodā.

(2) Noteikumos lietotie termini
Tādas atsauces šajos noteikumos un nosacījumos kā “mēs”, “mums” un “mūsu” ir atsauces uz SIA “SIA Pieprasījums.lv”, bet atsauces “jūs” un “jūsu” - uz atsevišķiem mūsu tīmekļa vietnes lietotājiem un, ja konteksts to pieļauj, uz jebkuru uzņēmumu vai personu, kuru vārdā tiek izmantota tīmekļa vietne.
Papildus tam šajos noteikumos un nosacījumos lietoti sekojoši termini:
a. “Klienti” ir personas, kas, izmantojot tīmekļa vietni, pieprasa cenu pieprasījumus vai pieprasījumus;
b. “Dati par Klientiem” ir informācija par Klientu un Klienta veikto cenu pieprasījumu, ko var iegādāties Reģistrēts Uzņēmējs;
c. “Reģistrētie Tirgotāji” ir tās sabiedrības, līgumsabiedrības un individuālie uzņēmumi, kas ir reģistrējušies tīmekļa vietnē pieprasījums.lv;
d. “Tīmekļa vietnes materiāls” ir mūsu tīmekļa vietne un visi dati, saturs un materiāli, kas tiek glabāti, izvietoti vai redzami mūsu tīmekļa vietnē;
e. “jūsu Saturs” ir visi materiāli (tostarp, bez ierobežojumiem, teksts, grafika, attēli, audio materiāli, video materiāli un audio-vizuālie materiāli), ko jūs sniedzat mums vai mūsu tīmekļa vietnē jebkādiem mērķiem (tostarp, bez ierobežojumiem, uzglabāšanai vai publicēšanai, apstrādei vai pārraidei, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, sludinājumi, attēli, ko augšupielādē Reģistrētie Tirgotāji, cenu pieprasījumu pieprasījumi, atsauksmes par Reģistrētiem Tirgotājiem un atsauksmes no Reģistrētiem Tirgotājiem).

(3) Klienti
Aizpildot un iesniedzot mūsu vietnē pieprasījuma formas, Klienti tīmekļa vietnē var iesniegt cenu piedāvājuma pieprasījumu.
Informācija par cenu pieprasījumu, kas tika sniegta, izmantojot funkciju “Veikt pieprasījumu” formu, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, var tikt parādīta Reģistrētiem Tirgotājiem, bet formā "saņemt pieprasījumu" sniegtie personas dati (piemēram, nosaukumi, adreses un kontaktinformācija) tīmekļa vietnē publicēti netiks.
Klienti piekrīt, ka mēs varam nodot viņu personas datus un informāciju par cenu piedāvājuma pieprasījumu:
a. Reģistrētiem Tirgotājiem;
b. trešajām personām, kas ir starpnieki, kuri paši var nodot šo informāciju attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem.
Lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu, mēs nosūtīsim Klientu pieprasījumu pēc iespējas vairāk Tirgotājiem, kas spēj izpildīt Klienta pieprasījumu. Tomēr ir iespējams, ka mēs nevarēsim atrast nevienu piemērotu Reģistrēto Tirgotāju, lai tas saņemtu Klienta pieprasījumu, tāpēc negarantējam, ka cenu pieprasījumi Klientiem tiks nosūtīti vienmēr.
Mēs, kā arī mūsu sadarbības partneri varam sazināties ar Klientiem (pa telefonu, e-pastu un SMS), lai sniegtu informāciju par viņu personiskās informācijas apstrādi, kā arī, lai apkopotu informāciju un Klients iegūtu precīzāku cenu pieprasījumu no Tirgotājiem.
Lai iegūtu atsauksmes caur tīmekļa vietni un sniegtu informāciju par nākotnes produktu un pakalpojumu atjauninājumiem ko veiks SIA Pieprasījums.lv, mēs varam sazināties ar Klientiem telefoniski vai e-pasta veidā.
Plašāku informāciju par to, kā mēs rīkojamies ar personisko informāciju, skatiet mūsu privātuma politikā.

(4) Tīmekļa vietnes izmantošanas atļauja
Ja vien nav norādīts citādi, mums pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz tīmekļa vietnes materiālu. Saskaņā ar zemāk minēto licenci visas šīs intelektuālā īpašuma tiesības ir rezervētas.
Jūs varat apskatīt lapas no tīmekļa vietnes, izmantojot pārlūkprogrammu, kā arī lejupielādēt lapas un tīmekļa vietni, ievērojot ierobežojumus, kas ir izklāstīti zemāk un citur šajos noteikumos un nosacījumos.
Jūs nedrīkstat izmantot ne komerciāli, ne kā citādi, kā arī rediģēt, pārveidot, lietot, piekļūt, kopēt, pārraidīt, attēlot vai atkārtoti izplatīt jebkurus tīmekļa vietnes materiālus jebkādā veidā, izņemot to, kas norādīts augstāk, vai citādā veidā, ko atļauj attiecīgie normatīvie akti.
Jums ir aizliegts:
a. atkārtoti publicēt tīmekļa vietnes materiālus (ieskaitot tīmekļa vietnes materiālu atkārtotu publicēšanu citā tīmekļa vietnē);
  1. pārdot, iznomāt vai piedāvāt apakšlicences attiecībā uz tīmekļa vietnes materiāliem;
  2. jebkurus tīmekļa vietnes materiālus rādīt sabiedriskās vietās;
  3. tālāk izplatīt tīmekļa vietnes materiālus;
  4. noņemt vai slēpt jebkurus paziņojumus par īpašuma tiesībām, kas ir saistīti ar tīmekļa vietnes materiāliem.
Mēs paturam tiesības pēc mūsu ieskatiem ierobežot piekļuvi mūsu tīmekļa vietnes sadaļām vai visai mūsu tīmekļa vietnei; jūs nedrīkstat apiet vai neievērot ierobežošanas piekļuves pasākumus mūsu tīmekļa vietnē.
Licence, kas paredzēta šajā 4. sadaļā, nav nododama tālāk citām personām.

(5) Atļautā izmantošana
Jūs nedrīkstat izmantot mūsu tīmekļa vietni nekādā veidā, kas izraisītu vai var izraisīt tīmekļa vietnes bojājumus, vai novest pie tīmekļa vietnes veiktspējas, pieejas vai pieejamības ierobežošanas, kā arī izmantot kādā citā veidā, kas ir nelikumīgs, pretlikumīgs, krāpniecisks vai kaitīgs, vai ir saistīts ar pretlikumīgu, nelikumīgu, krāpniecisku vai kaitīgu mērķi vai darbību.
Jūs nedrīkstat izmantot mūsu tīmekļa vietni, lai kopētu, glabātu, uzturētu, pārraidītu, nosūtītu, izmantotu, publicētu vai izplatītu jebkurus materiālus, kas sastāv no (vai ir saistīti ar) jebkuru spiegprogrammatūru, datora vīrusu, Trojas zirgu, malware programmas, tastatūras spiegus, sistēmlaužņus vai kādas citas ļaundabīgas programmatūras.
Bez mūsu rakstiskas piekrišanas jūs nedrīkstat veikt nekādu sistemātisku vai automatizētu mūsu tīmekļa vietnes datu vākšanu (tostarp bez ierobežojumiem, iekasēšanu, datu ieguvi, datu ekstrakciju un datu ievākšanu).
Jūs nedrīkstat piekļūt tai vai kā citādi darboties ar mūsu tīmekļa vietni, izmantojot jebkuru robotu, zirnekli vai citus automatizētus līdzekļus, izņemot darbības ar mērķi veikt meklētājprogrammas indeksēšanu.
Jūs nedrīkst pārkāpt direktīvas, kas ir noteiktas robots.txt failā mūsu tīmekļa vietnē.
Jūs nedrīkstat izmantot datus, kas savākti no mūsu tīmekļa vietnes vai mūsu kataloga, nekādai tiešā mārketinga aktivitātei (tostarp bez ierobežojumiem, e-pasta mārketingam, SMS mārketingam, telemārketingam un tiešajiem pasta sūtījumiem), izņemot, ja tas ir skaidri atļauts šajos noteikumos un nosacījumos.
Jums ir jānodrošina, ka visa informācija, kuru jūs sniedzat mūsu tīmekļa vietnē vai saistībā ar mūsu tīmekļa vietni, ir patiesa, precīza, aktuāla, pilnīga un nav maldinoša. Jūs nedrīkstat iesniegt caur mūsu tīmekļa vietni blēdīgu, viltus, nelikumīgu, aizskarošu vai pretlikumīgu informāciju.

(6) Satura noteikumi
Jūs piešķirat mums neatsaucamu, neekskluzīvu, bezatlīdzības licenci izmantot, pavairot, saglabāt, pielāgot, publicēt, tulkot, pārsūtīt un izplatīt jūsu Saturu jebkuros esošajos vai nākotnes plašsaziņas līdzekļos visā pasaulē. Jūs piešķirat mums arī tiesības nodot šīs tiesības trešajām personām ar apakšlicences starpniecību un tiesības iesniegt prasības un celt pretenzijas, ja šīs tiesības tiek pārkāptas.
Jūs garantējat un apliecināt, ka jūsu saturs atbildīs šiem noteikumiem un nosacījumiem.
Jūsu Saturs nedrīkst būt nelikumīgs vai pretlikumīgs, nedrīkst pārkāpt nevienas personas tiesības, tas nedrīkst radīt pamatu prasības celšanai pret kādu personu (jebkurā gadījumā, jebkurā jurisdikcijā un saskaņā ar jebkuriem piemērojamiem tiesību aktiem).
Jūsu Saturs un tā izmantošana saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem nedrīkst:
a. būt apmelojoša vai ļaunprātīgi nepatiesa;
b. būt nepiedienīga;
c. pārkāpt autortiesības, personas tiesības, datu bāzu tiesības, preču zīmju tiesības, dizaina tiesības, nodošanas tiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības;
d. pārkāpt jebkādas uzticības tiesības, tiesības uz privātumu vai tiesības datu aizsardzības jomā;
e. saturēt nolaidīgus ieteikumus vai saturēt nolaidīgus apgalvojumus;
f. saturēt pamudinājumu izdarīt noziegumu;
g. pārkāpt jebkuras tiesas lēmumu vai izrādīt necieņu pret jebkuru tiesu;
h. pārkāpt jebkurus tiesību aktus par rasu vai reliģisko naidu vai diskrimināciju;
i. būt zaimojošs;
j. pārkāpt tiesību aktus par oficiāliem noslēpumiem;
k. pārkāpt jebkuras līgumsaistības attiecībā uz jebkuru personu;
l. attēlot vardarbību izteiktā, grafiskā vai citā veidā;
m. būt pornogrāfisks, neķītrs, divdomīgs vai seksuāla rakstura;
n. būt nepatiess, melīgs, neprecīzs vai maldinošs;
o. sastāvēt no vai saturēt instrukcijas, ieteikumus vai citu informāciju, kas pielietošanas gadījumā var izraisīt slimības, traumas vai nāvi, vai jebkuru citu zaudējumu vai bojājumu;
p. saturēt surogātpastu;
q. būt aizskarošs, maldinošs, krāpniecisks, draudošs, uzmācīgs, anti-sociāls, draudīgs, naidīgs, diskriminējošs vai kareivīgs; vai
r. jebkurai personai izraisīt aizkaitinājumu, neērtības vai lieku trauksmi.
Jūsu Saturam jābūt atbilstošam, civilizētam, gaumīgam un jāatbilst internetā vispārpieņemtajiem etiķetes un uzvedības standartiem.
Jūs nedrīkstat izmantot mūsu tīmekļa vietni, lai izvietotu saiti uz jebkuru tīmekļa vietni vai tīmekļa lapu, kas sastāv no vai arī satur materiālu, kas, ja tas tiktu publicēts mūsu tīmekļa vietnē, būtu pretrunā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.
Jūs nedrīkstat iesniegt mūsu tīmekļa vietnē nekādu saturu, kas ir vai jebkad ir bijis pakļauts jebkādiem tiesvedības riskiem vai tiesvedībai, vai citai līdzīgai sūdzībai.
Mēs paturam tiesības rediģēt vai izņemt no mūsu tīmekļa vietnes vai arī uz laiku apturēt jebkuru materiālu, kas tika ievietots mūsu tīmekļa vietnē, vai saglabāts uz mūsu serveriem, vai izvietots vai publicēts no mūsu tīmekļa vietnes (tostarp sarakstus bez ierobežojumiem).
Jūs nevarat ļaunprātīgi, vai nelietderīgi izmantot pieprasījumu sūtīšanu.
Neatkarīgi no mūsu tiesībām attiecībā uz saturu, kuru iesniedz lietotāji saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem mēs neapņemamies uzraudzīt šādu saturu vai publicēt šādu saturu mūsu tīmekļa vietnē.

(7) Ziņojums par pārkāpumu
Ja jūs uzzināsiet par jebkādu nelikumīgu materiālu vai darbību mūsu tīmekļa vietnē vai jebkuru materiālu vai darbību, kas pārkāpj šos noteikumus un nosacījumus, lūdzu, dariet mums to zināmu. Jūs varat informēt mūs par jebkuru šādu materiālu vai darbību, nosūtot ziņu uz mūsu e-pastu parkapumi@pieprasijums.lv

(8) Ierobežota garantija
Jūs piekrītat, ka liela daļa informācijas, kas tiek publicēta šajā tīmekļa vietnē, ir lietotāju iesniegta. Mēs negarantējam vai nepārstāvam informācijas, kas publicēta šajā tīmekļa vietnē, pilnīgumu vai precizitāti; mēs negarantējam tīmekļa vietnes pieejamību vai tīmekļa vietnes materiālu atjaunināšanu.
Jūs piekrītat tam, ka:
a. mēs neapstiprinām klientu vai reģistrētu tirgotāju identitāti, nepārbaudām kredītspēju, ilgtspēju, vai citādi nepārbaudām klientus vai reģistrētus tirgotājus;
b. mēs nepārbaudām, neveicam auditu, neuzraugām vai nekontrolējam informāciju, kas ietverta sludinājumos tīmekļa vietnē vai ir daļa no cenu pieprasījuma vai piedāvājuma;
c. mēs neesam Reģistrēta Tirgotāja vai Klienta aģenti.
Ievērojot minēto, mēs neuzņemamies atbildību attiecībā uz piegādes pieprasījumu vai preču un/vai pakalpojumu piegādi neatkarīgi no tā, vai tā darbojas kā Klients vai kā Reģistrēts Tirgotājs vai citādi, turklāt mēs neesam atbildīgi par līgumisku saistību īstenošanu, kas izriet no līgumiem par preču un/vai pakalpojumu piegādi un mums nav nekādu saistību būt par starpnieku starp pusēm jebkura šāda līguma ietvaros.
Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, mēs atsakāmies no visiem apstiprinājumiem, garantijām un nosacījumiem, kas attiecas uz šo noteikumu un nosacījumu priekšmetu, šo tīmekļa vietni un tās izmantošanu (ieskaitot jebkādas garantijas par apmierinošu kvalitāti, piemērotību un/vai saprātīgu rūpju un prasmju izmantošanu, kas ir paredzētas attiecināmajos normatīvajos aktos).
Mēs paturam tiesības pārtraukt vai mainīt jebkuru vai visus mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumus un pārtraukt mūsu tīmekļa vietnes publicēšanu jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem bez brīdinājuma vai paskaidrojuma. Mēs neesam materiāli atbildīgi par jebkādu tīmekļa vietnes pakalpojumu pārtraukšanas vai pārveidošanas vai pēc tīmekļa vietnes publicēšanas pārtraukšanu, ja vien šajos noteikumos nav noteikts citādi.

(9) Atbildības ierobežojumi un izslēgšana
Nekas šajos noteikumos un nosacījumos: (a) neierobežo vai neizslēdz jebkādu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas rodas neuzmanības dēļ; b) neierobežo vai neizslēdz jebkādu atbildību par krāpšanu vai krāpniecisku maldināšanu; (c) neierobežo jebkādas saistības veidos, kas nav atļauti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; vai (d) neizslēgt jebkādas saistības, kas nevar būt izslēgtas, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
Atbildības izņēmumi un ierobežojumi, kas ir izklāstīti šajā nodaļā un citur šajos noteikumos un nosacījumos: (a) ir saskaņā ar iepriekšējo punktu; un (b) regulē visas saistības, kas rodas noteikumu un nosacījumu rezultātā, vai attiecībā uz noteikumu un nosacījumu priekšmetu, tostarp saistības, kas rodas saskaņā ar līgumu, deliktu (tostarp nolaidība) un pārkāpjot likumā noteiktos pienākumus, izņemot gadījumus, ja šajos noteikumos un nosacījumos skaidri nav noteikts citādi.
Ciktāl tīmekļa vietne un informācija un pakalpojumi tīmekļa vietnē tiek sniegti bez maksas, mēs neesam atbildīgi par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem.
Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies jebkādos apstākļos ārpus mūsu saprātīgas kontroles.
Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem saimnieciskās darbības zaudējumiem, tostarp (bez ierobežojumiem) peļņas, ienākumu, ieņēmumu, izmantošanas, ražošanas, paredzamo ietaupījumu, uzņēmējdarbības, uzņēmuma līgumu, tirdzniecības iespēju vai nemateriālā vērtības zaudējumiem vai negūšanu.
Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu personas datu zudumu vai bojājumu.
Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu citu personas datu vai programmatūras zaudējumu vai bojājumu.
Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem.

(10) Atlīdzība
Jūs uzņematies kompensēt mums un atlīdzināt jebkādus zaudējumus, kaitējumu, izmaksas, saistības un izdevumus (ieskaitot un bez ierobežojuma, juridiskos izdevumus un jebkādas izmaksas, kas mums rodas, piesaistot strīda vai sūdzības risināšanai trešās personas), kas mums rodas, kad jūs tieši vai netieši izmantojat mūsu tīmekļa vietni, vai kad jūs veicat jebkuru šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, vai kas izriet no jebkura apgalvojuma, ka jūs esat pārkāpis jebkuru no šo noteikumiem un nosacījumiem normām.

(11) Šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumi
Neskarot citas mūsu tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, ja jūs pārkāpjat šos noteikumus un nosacījumus jebkādā veidā vai ja mēs pamatoti uzskatām, ka jūs esat pārkāpis šos noteikumus un nosacījumus jebkādā veidā, mēs varam:
  1. nosūtīt jums vienu vai vairākus oficiālus brīdinājumus;
  2. uz laiku apturēt jums piekļuvi tīmekļa vietnei;
c. aizliegt jums piekļūt tīmekļa vietnē uz visiem laikiem;
d. bloķēt datorus, izmantojot IP adresi, ar kuru jūs piekļūstat tīmekļa vietnei;
e. sazināties ar jebkuru vai visiem jūsu interneta pieslēguma pakalpojumu sniedzējiem, lai lūgtu bloķēt piekļuvi tīmekļa vietnei;
f. sākt tiesvedību par līguma laušanu vai cita iemesla dēļ;
g. dzēst un/vai rediģēt jebkuru vai visas jūsu sadaļas vai materiālus, ko sniedzat tīmekļa vietnē; un/vai
h. apturēt un/vai dzēst jūsu lietotāja kontu tīmekļa vietnē.
Ja mēs pārtraucam, aizliedzam vai bloķējam piekļuvi mūsu tīmekļa vietnei vai mūsu tīmekļa vietnes daļai, jūs nedrīkstat veikt jebkādas darbības, lai apietu šādu apturēšanu, aizliegumu vai bloķēšanu (tostarp un bez ierobežojumiem radot un/vai izmantojot citu lietotāja kontu).

(12) Trešo personu tīmekļa vietnes
Mūsu tīmekļa vietnē ir saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas pieder trešajām personām un kuras pārvalda trešās personas. Šīs saites nav ieteikumi. Mums nav nekādas kontroles pār trešo personu vietņu veidoto saturu un mēs neuzņemamies atbildību par tām vai jebkuriem zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties no to lietošanas.

(13) Preču zīmes
Pieprasījums.lv, mūsu logo un citas mūsu reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes ir mūsu īpašums. Mēs nedodam atļauju izmantot šīs preču zīmes, un šāda lietošana var radīt mūsu tiesību pārkāpumu.
Trešo personu reģistrētas un nereģistrētas preču zīmes vai pakalpojumu zīmes, kas ir publicētas mūsu tīmekļa vietnē, pieder to īpašniekiem. Ja nav norādīts citādi, mēs neatbalstām un neesam saistīti ne ar vienu šo tiesību īpašnieku, un kā tādā veidā mēs nevaram piešķirt atļaujas izmantot šādas tiesības.

(14) Izmaiņas
Šos noteikumus mēs varam pārskatīt bez īpaša ierobežojuma termiņā. Izmainītie noteikumi un nosacījumi attieksies uz mūsu tīmekļa vietni no pārskatīto noteikumu un nosacījumu publicēšanas mūsu tīmekļa vietnē brīža, tādēļ aicinām jūs regulāri pārbaudīt tīmekļa vietnē publicēto noteikumu versiju.

(15) Piešķiršana
Mēs varam piešķirt, pārnest, nodot vai kā citādi rīkoties ar mūsu tiesībām un/vai pienākumiem saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, neinformējot jūs vai neiegūstot no jums atsevišķu piekrišanu.
Jūs nevarat piešķirt, pārnest, nodot vai kā citādi rīkoties ar jūsu tiesībām un/vai pienākumiem, izņemot, ja normatīvajos aktos noteikts citādi.

(16) Nodalāmība
Ja kāda šo noteikumu un nosacījumu norma tiks atzīta par nelikumīgu un/vai neizpildāmu no tiesas vai iestādes puses, citi noteikumi joprojām būs spēkā. Ja kāda nelikumīgi un/vai neizpildāma norma, kļūtu likumīga vai izpildāma, kā arī, ja daļa no tās tika dzēsta, tad tā daļa tiks izņemta vai dzēsta un pārējā normas daļa
joprojām būs spēkā.

(17) Trešo personu tiesību izslēgšana
Šie noteikumi un nosacījumi ir radīti jūsu un mūsu labumam un nav paredzēti kādas trešās personas izmantošanai vai izpildei. Mūsu un jūsu tiesību īstenošana saistībā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem nav pakļaujama jebkuras trešās personas piekrišanai.

(18) Visa vienošanās
Šie noteikumi un nosacījumi kopā ar mūsu konfidencialitātes politiku veido pilnīgu vienošanos starp jums un mums attiecībā uz mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu no jūsu puses; tā aizstāj visas iepriekšējās vienošanās attiecībā uz šīs tīmekļa vietnes izmantošanu no jūsu puses.

(19) Likums un jurisdikcija
Šos noteikumus un nosacījumus reglamentēs un interpretēs saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, jebkuri strīdi, kas saistīti ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, tiks pakļauti Latvijas Republikas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai.
 
Šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes jeb cookies, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku mājaslapas lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas politika
Piekrītu Vairāk info
;